kínzás

Az inkvizíció legkegyetlenebb kínzásai

9301

Az inkvizíció az emberiség történetének talán legkegyetlenebb hivatala. Alapvetően nemes célból hozták létre a középkorban, hiszen a hit és az erkölcs tisztaságának védelmére szerveződött. A hit és az erkölcs tisztaságát azonban meglehetősen tágan értelmezték, ahogy módszereik sem voltak épp korrektek. Nem véletlen, hogy elsősorban hátborzongató kínzásaik maradtak meg a köztudatban, melyekkel a vallomásokat csikarták ki, hogy aztán máglyára küldhessék az ’eretnekeket’. A körülmények ismeretében nem meglepő, hogy szinte minden megvádolt bevallott gyakorlatilag bármit, majd a vallomás másnapján zokszó nélkül aláírta a vallomás jegyzőkönyvét, amihez minden esetben odabiggyesztettek egy záradékot, mely szerint a vallomás szabad akaratból történt. 2000 márciusában II. János Pál pápa ünnepi istentiszteleten ismerte be egyháza bűneit, egyebek mellett az inkvizíció kegyetlenkedéseit is és bocsánatot kért értük, ám ez a gesztus nem kisebbíti a hátborzongató kínzásokat.olvass tovább