gyógyítás

Megtáltosodunk

3950

Valószínűleg sokaknak egy szilaj, vágtató csodaparipa képe ugrik be a táltos szó hallatán, amelynek a lábai hozzá sem érnek a földhöz, míg másoknak a honfoglalás előtti magyar nép sámán-vonásokkal bíró papja jelenik meg a lelki szemei előtt.

Több történész és kulturális antropológus szerint gyakorlatilag egyenlőségjelet tehetünk a magyar táltosok és az "általában vett" sámánok között - ez utóbbiak területi szempontból Ázsia, valamint Észak- és Dél-Amerika népeinél töltöttek/töltenek be jelentős szerepet, de ezt a vallási szerepet sem lehet minden esetben teljesen egységes módon szemlélni. Ami közös a sámánokban, az az, hogy központi jelentőségük van a népek szertartásainál, és zene (esetenként füst vagy hallucinogén főzet) által esnek révületbe a rájuk bízott feladatok (jóslás, az időjárás befolyásolása) ellátásához. A samanizmus köré szerveződő hitvilágok szintén eltérnek egymástól: közös pont, hogy a sámán az ősök szellemeivel lép kapcsolatba a transzállapot során, és minden természeti jelenségnek, élőlénynek és élettelen dolognak lelke van a nép hite szerint. A sámán a transz révén "társaloghat" ezzel a természeti világgal.

A sámán-táltos azonosság ellenfelei szerint viszont az ősi táltos több szempontból különutas jelenségnek tekinthető: bár rendszeresen révületbe esik, alapvetően nem varázslással foglalkozik, hanem valódi tudós pap és gyógyító, aki természettudományos ismeretekkel bír, a csillagászat letéteményese, magas fokon ért a gyógyfüvekhez, és általában a közösség tagjairól való gondoskodás, a gyógyítás számít a legfőbb feladatának. Már születésének körülményei természetfölöttiek: vagy a megszokottnál több ujjal, vagy foggal, vagy burokban jön a világra, hétéves korában az öreg táltosok elragadják magukkal, hogy megtanítsák a táltos-"mesterségre". Darabokra szedik, majd újra összerakják a csontjait - csak ekkortól számít majd teljes értékű táltosnak.

Magának a táltos szónak és a paripának az összefüggése a néprajztudósok szerint abból adódik - az akkori magyarság lovasnép-volta mellett -, hogy a táltos révület közben a dobját "lovagolja" meg, azon járja végig a hét szintes Világfát vagy Életfát, amely az ég tetejéig ér. A táltosló tehát tulajdonképpen nem más, mint a sámándob. olvass tovább

Túl a realitáson

4769

Néhány hete a szerkesztőségben felmerül egy kérdés: Miért kapnak frászt a férfiak a spiritualizmustól, a horoszkópoktól és minden mástól, ami nem a materialista szemléletből ered? Legyen szó homeopátiáról, természetgyógyászatról, energiákról, csakrákról, jóslásról, babonákról, asztrológiáról... bármilyen olyan dologról, amely egy másik dimenzióból hoz magyarázatot bárminemű kérdésünkre, ők azt elutasítják. Elhatároztuk, hogy megfejtjük ennek az okát, kiderítjük, hogy ennek a vélekedésnek van-e valóságalapja. Meglepődtünk.

Az oknyomozás kiindulási pontja mi is lehetne más, mint az, hogy kikérdezzük a körülöttünk lévő pasikat? Megtettük. Sarkos válaszok érkeztek, néhányan sértve érezték magukat, hogy egyáltalán hogy merészeljük azt feltételezni, hogy ők nem spirituális lények. Nem hisszük, hogy nem azok, de valamiért mégis elutasítják ezeket a témafelvetéseket. A kérdésünk a következő volt: "Miért nem hisznek a férfiak a spiritualizmusban? Miért nem mennek soha jósnőhöz? Miért nem hallják a belső hangokat? Miért nem tulajdonítanak jelentőséget a hatodik érzéküknek? Egyáltalán, miért nem hiszik el, hogy az élet sorsszerű? Vagy... csak mi nők gondoljuk így?" Az adott válaszok szerint igen, csak mi gondoljuk ezt így. Nyilván azért, mert úgy kommunikálnak, viselkednek, hogy kénytelenek voltunk ezt feltételezni.

Egy zenész ismerősünk, aki ugye a zene által nagyon mélyre le tud szállni, állítása szerint már elmerült az asztrológiában, és tai chi-zik is, amiben azért jó nagy adag spiritualizmus van. Amitől viszont kikészül, ha a nők agyára lila ködként ereszkedik a ezotéria, amikor a való életet szem elől tévesztik, és Coelho-t, Eric Berne-t úgy olvassák, mint a szentírást. "Háziasszonyoknak, kondér mellé valóak az olyan közhelycsászárok, mint ők. Coelho a filozófusok Edvin Martonja." Sokszor célozgattunk már korábban erre az általunk is vallott véleményre, de örülünk, hogy egy hím ezt ki is mondta helyettünk!

A legtöbben azért nem érzik át a spiritualizmust, mert az olyan megfoghatatlan. Nem reális. Erre a reflektál az a vélemény is, amely az értelmet kereste a spiritualizmusban, bár tisztában van vele, hogy pont azt nem kell benne keresni, csak hagyni kell, hogy áthasson. Egy eszméletlen jó hasonlattal élve azt mondta, hogy a spiritualizmus olyan, mint az óceán. Amikor állsz a parton, térdig gázolsz a vízében, azt érzed, hogy be kéne úszni, de nem teszed meg, mert felfoghatatlan az egész, pedig csak annyit kéne tenni, hogy áthasson a megléte. Szeretne hinni benne, de ehhez nem megértenie kellene, hanem éreznie, és talán itt jön képbe a sokat emlegetett női és férfi agy közötti különbözőség. A madridi Consejo Superiorr de Investigaciones Cientificas kutatásai alapján derült ki, hogy a férfiak agyának halántéklebenye több sejtek közötti kapcsolatot tartalmaz. Ez azért különösen fontos, mert az érzelmi folyamatok, gyorsabban, hatékonyabban kevesebb lelki teherrel feldolgozódnak. Most már nem csak az biztos, hogy a pasik reálisabban, kevésbé intuíciók alapján közelítenek a világ dolgaihoz, de az is tuti, hogy ennek anatómiai okai vannak. Tehát nem valami megfejthetetlen ok miatt szoktunk általánosítani, hogy a pasik érzéketlenek... ezt most már nem csak empirikusan, de anatómiailag is bebizonyították.olvass tovább

Kivirágzott az orvostudomány!

9205

A természetgyógyászatban emberemlékezet óta használják a virágokat, hiszen a legtöbbjük gyógynövény is egyben. Az utóbbi években azonban a modern orvostudomány is kezd felfigyelni a bennük rejlő lehetőségben, és biztató kísérletek folynak.olvass tovább