Közösség

Dúlával könnyebb

7299

A várandósság időszaka és a szülés minden nő számára meghatározó élményt és valódi fordulópontot jelent. Egyáltalán nem mindegy ezért, hogy miképpen telnek ezek a hónapok, és a szülés traumaként vagy csodálatos élményként marad-e meg az anya emlékezetében. Persze, a fájdalmat nem lehet kiküszöbölni, de minden másban pótolhatatlan segítséget jelent egy dúla közreműködése. Akik próbálták, egybehangzóan állítják, hogy csak így érdemes nekivágni. De kik is pontosan ennek a kevéssé ismert hivatásnak a művelői?

Asszonytársi segítő

A dúla görög eredetű szó, és azt jelenti, szolgálni, valakinek a segítségére lenni. Ebben a funkcióban azonban tapasztalt asszonytársi segítőt értenek rajta, aki fizikai és érzelmi támaszt nyújt a várandósság, a szülés és a gyermekágyas időszak alatt, tapasztalataival segíti az újdonsült anyát, hogy az felkészüljön új szerepére. Nem új keletű ez a szerepkör, sőt nagyon is ősi funkció felélesztéséről van szó, hiszen a hagyományos társadalmak asszonyi közösségeiben természetes volt, hogy a tapasztaltabb nők segítették fiatalabb társaikat. Általában a várandós nő választotta ki, sokszor nem is tudatosan, azokat az idősebb rokonokat, ismerősöket, akikkel bizalmasabb viszonyban volt, akikben megbízott, hogy végigkísérjék és támogassák az anyává válás folyamatában. Ők aztán a babavárás ideje alatt végig a rendelkezésére álltak, jelen voltak a szülésnél, majd a szülés utáni időszakban is mellette maradtak, hogy gyakorlati vagy épp lelki segítséggel szolgáljanak.

Modern dúlák

Ez az ősi, asszonyi erő a modern társadalomban szinte teljesen eltűnt, sőt maga a szülés is egészségügyi beavatkozássá degradálódott, ahol sokszor az egyetlen nő a szülő anya, és az egészségügyi személyzet köszönő viszonyban sincs azzal a támogató, biztonságot adó közösséggel, ami ősidőktől fogva körülvette a szülő nőt és megadta az új élet méltóságát. Félreértés ne essék, nem az otthon szülés mellett szeretnék kampányolni, hiszen azt is tényként kell leszögezni, hogy más szempontból nagyon is biztonságot ad ez a környezet, mert a modern orvostudomány minden szellemi és fizikai eszköze rendelkezésre áll, csak épp egyre több nő számára jelent kifejezetten kellemetlen élményt a szülés, és nem elsősorban a fájdalom miatt. Nem véletlen hát, hogy az utóbbi időben egyre hevesebb viták lobbannak fel a szülés módjával kapcsolatban, nem ritkán szélsőséges nézeteket hangoztatva pro és kontra.

Megnyugtató kompromisszumos megoldást jelenthet ebben a helyzetben egy dúla közreműködése, aki némiképp kompenzálni tudja az intézményes keretek ridegségét. A leendő anya ugyanis – főleg, ha első gyermekét várja – sokszor magára marad a kérdéseivel és kételyeivel, illetve azzal a feladattal, hogy miként váljon szülővé. Néhány különösen lelkiismeretes szülész kivételével az orvossal való kapcsolat a vizsgálatokra korlátozódik és nincs sem idő, sem lehetőség, hogy kimerítően és személyre szabottan megválaszolja a kismamát foglalkoztató kérdéseket, ahogy az egészségügyi rendszer többi szereplője sem feltétlenül alkalmas erre – igaz, nem is ez a feladatuk.

Természetesen a dúla nem helyettesíti az egészségügyi szakembereket, de nem is tekinthető laikusnak. Csak olyan nők láthatják el ezt a feladatot, akiknek van szüléssel kapcsolatos személyes tapasztalatuk és egy tanfolyamon magukévá tették az eredményes segítségnyújtáshoz szükséges ismereteket és készségeket.

Hogyan segít?

’Munkaköri kötelességeik’ nincsenek szigorúan rögzítve, a kismama igényeihez igazodva látják el feladataikat. Vannak, akik már a várandósság elején felkeresnek egy dúlát, mások csak a szülés közeledtével érzik ennek szükségét. Bárhogy is van, rendszeresen találkoznak, beszélgetnek, és feltétlen bizalmon alapuló, közeli kapcsolat alakul ki közöttük, mire eljön a szülés ideje. Ez már önmagában is hatalmas segítséget jelent a felkészülésben, de igazán a vajúdás és szülés során válik fontossá ez a kötelék. A dúla ugyanis végig jelen van, ami érzelmi biztonságot jelent a szülő nő számára, emellett a gondoskodása ekkor válik a legintenzívebbé. Támogatja, bátorítja és átlendíti a mélypontokon, emellett fizikai jóllétéről, kényelméről is gondoskodik, amennyire a körülmények engedik.  Sőt, szükség esetén még az aggódó apukát is megnyugtatja.

Magyarországon viszonylag új ez a mozgalom és kevesen veszik igénybe, de Angliában, Németországban, Csehországban, Ausztriában és az Egyesült Államokban már komoly hagyományai vannak, önálló szakmává nőtte ki magát és számos pozitív tapasztalat igazolja létjogosultságát. Nálunk a 90-es években jelentek meg és főként otthon szüléseknél működtek közre, de napjainkban már elsősorban kórházi szüléseknél vannak jelen. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy a legtöbb intézményben egyáltalán nem örülnek a közreműködésüknek. Először 2000-ben hirdettek ilyen tárgyú tanfolyamot, és az ezt elvégző 11 dúla 2001 tavaszán megalapította a Magyarországi Dúlák Egyesületét, ami azóta is a szakma meghatározó civil szervezete.

Mivel viszonylag új jelenségről van szó, hatásaira vonatkozóan inkább csak külföldi eredmények állnak rendelkezésre. Az a magyar kutatás azonban, ami 700 szülés adatait dolgozta fel, szinte teljesen összecseng a külföldön végzett hasonló vizsgálatok eredményeivel. Az adatok tanúsága szerint azoknál a szüléseknél, melyeknél dúla is jelen volt, 40 százalékkal kevesebb oxitocint használtak, a fájdalomcsillapítás 30 százalékkal, a gerincvelői érzéstelenítés aránya pedig 50 százalékkal csökkent és fele annyi császármetszést végeztek. Általában rövidebb volt a vajúdás, zökkenőmentesebb a szoptatás és ritkábban fordult elő szülés utáni depresszió is.

Kapcsolódó cikkek:
Hozzászólások