Közösség

Az egyéjszakás kalandokról

182

Bármilyen kiábrándító tud  is lenni az egyéjszakás reggeli eszmélet, szerencsések vagyunk, hogy elődeink kitaposták az utat ahhoz, hogy társadalmi lelkiismeret-furdalás nélkül vethessük bele magunkat a szexuális szárnypróbálgatások ezen sokszor csalódást okozó fajtájába. Az elmúlt évtizedek szexuális ébredése és felszabadulása megteremtette azokat a feltételeket, hogy az emberek átgondolhassák a szexualitáshoz és a hagyományos párkapcsolati sémákhoz fűződő viszonyukat, és ezek végiggondolásával kialakíthattak olyan alternatívákat, amikben inkább el tudják helyezni magukat. A szexualitásra való igény, a kielégülés és a szoros testi kontaktus elemi szükségletünk, kevesen képesek arra, hogy akár testi, akár gondolati eltévelyedések nélkül egy életen át csak és kizárólag akkor elégítsék ki ez irányú szükségleteiket, amikor párkapcsolatban vagy házasságban élnek. Már messze nem abban a korban élünk, amikor a serdülővé érett lány vagy fiú hamarosan a házasság szent kötelékében egyesül, mára szabadon rendelkezünk nemi életünk és partnerválasztásunk fölött, s a társadalom szemében a szexuális forradalom erőteljes kilengése után lassan értelmezhetővé válik az egyéjszakás kalandok fogalma és annak funkciója.

Az egyéjszakás kalandokat mindenekelőtt el kell különítenünk azoktól az együttlétektől, amelyek az elmúlt időkben a házasságban élő férfiak kilengéseit, prostituáltaknál keresett kielégüléseit jelentette - ezek a különböző társadalmi osztályokban rendre más megítélés alá estek, de mindenképpen a férfiak voltak azok, akik elsőként szembefordultak a hagyományosnak és kizárólagosnak tartott párkapcsolati modellel. Az egyéjszakás kalandok legfontosabb jellemzője, hogy két ember szabad elhatározásából - nem üzleti kapcsolat keretein belül - egyesül, és szóba sem jön a nemi aktuson túlmutató szerepek felvállalása. S teszik mindezt azért, mert a szexet mint alapvető emberi szükségletet értelmezik, s az erkölcsösséget nem a nemi vágyak elnyomásán keresztül vélik megélni.

Promiszkuus playboyok és irigy szinglik

A változások kezdetekor a ma oly sokakra jellemző független és egyedülálló életet elsőként a férfiak vállalták fel, s ezen életmódnak szerves része volt a szexualitás. Egykor playboy-magatartásnak nevezték ezt, a függetlenség mellett a promiszkuitást megvalósító viselkedést, ami az érzelmi elkötelezettség fölé helyezte a saját kielégülést, a hedonista és öntörvényű, magányos életet. A hagyományos, konzervatív szokásokat elvetve a nemi együttléteket egyfajta fogyasztási szükségletként értelmezték, s úgy gondolták, minden lehetőséget meg kell ragadni ennek megvalósítására. Persze ebből fakadóan lassan megjelent a szexszel összekapcsolt teljesítményelvűség, a minőség helyett a mennyiség vált érdekessé, ettől függetlenül jelentős állomása volt mindez a szabadon megélt nemiségnek.

Természetes, hogy lassan a nőkben is feltámadt az igény, hogy a férfiakat megillető ilyen jellegű szabadság rájuk is vonatkozzék, a feministák határozottan kiálltak nem csak az általános érvényű női egyenjogúság, de a szexuális egyenjogúság mellett is. Hosszú időnek kellett azonban eltelnie ahhoz, hogy a szexualitását szabadon megélő és értelmező nő társadalmi megítélése ne legyen olyan negatív, mint amilyen kezdetben - és bizonyos helyeken, leginkább kisvárosokban, falvakban a mai napig élő, lásd a falu bikája és a romlott nő kettősségét. A nagyvárosok légköre mindig is haladóbb, megbocsátóbb volt, és méreteinél fogva elbújni is könnyebb több százezer ember között, mint egy pár száz főt számláló településen. Viszonylag lassan, de a nők is eljutottak arra a szintre, hogy nem válnak a társadalom kivetett tagjaivá, ha nem a házasságot, hanem ideig-óráig a magányos létet választják, aminek adott esetben ugyanolyan szerves része a szex, mint a playboy-bölcselet esetén.

Így születtek meg az elmúlt évtizedekben az önálló, szexuálisan egyenjogú nők, s ezek továbbfejlődött példányai, a szinglik, az emancipáltságot, a felszabadulást és az egyenjogúságot minden vonatkozásban elért fiatal városi nők, akiknek csoportjellemzője inkább társadalmi státusukból fakad, mintsem a szexualitáshoz való viszonyukból. Szépen példázza ezt számtalan divatos korregény és film, hogy ezek a fiatal nők mégsem elégedettek maximálisan sorsukkal, a sorozatos egy- vagy többéjszakás kalandok helyett a párkapcsolat meghittségére és biztonságára vágynak, azaz a példakövető magatartás ebben az esetben sem simul össze harmonikusan az ember és a nő természetéből fakadó igényekkel. Tévútnak mindazonáltal nem lehet nevezni, a korlátozó szabályoktól, a házasság szentségétől szükségszerűen a lehető legtávolabb kellett szakadni, hogy idővel kialakuljon a helyes egyensúly. A leggyorsabban reagáló homoszexuális közösségekből vett példa jól illusztrálja a két nem közti alapvető különbséget: míg a meleg férfiak promiszkuitása ebben a helyzetben könnyen kiteljesedik (gondoljunk csak a meleg-szórakozóhelyeken található dark roomokra, az alkalmi szex templomaira), addig a leszbikus nők nem a partnerek sűrű váltogatásában találják meg a gyönyört.

Mindezek eredménye az lett, hogy az alkalmi szexre nagyságrendekkel több lehetőség van, mint régebben volt, hisz mindkét nem tagjai közül kialakult a független és öntudatos csoport, akik egymás között szabadon válogathatnak és hódolhatnak a szabad szexnek. Társadalmilag Létjogosultságot szereztek az egyéjszakás kapcsolatok, amelyek áldásos hatásuk mellett számtalan klasszikus, sokak által ismert problémát vetnek fel.

"Az egyéjszakás kalandok jók, egyetlenegy baj van velük. A reggel"

Valahogy így foglalja össze a legtöbb megnyilatkozó a legtömörebben az alkalmi szex utáni rossz szájízt. Ha minden széptől és jótól, minden csillogó buroktól megszabadítva vizsgáljuk az egyéjszakás kalandokat, funkcionális oldalról a következőket állapíthatjuk meg. Az alkalmi szex minősége többnyire elhanyagolható azok mellett a pozitívumok és üzenetek mellett, amelyeket az aktus a benne részt vevők számára közvetít. Alkalmi dugások két esetben jöhetnek létre: egyrészt, ha valaki kapcsolatban él, de nem bírja ki annak monogám jellegét, vagy akkor, ha valaki hosszú ideje egyedül van, és partnerkeresés helyett az alkalmi szexből igyekszik megszerezni a szükséges intim impulzusokat, az érintést, az összesimulást és természetesen nem utolsósorban a szexet, a kielégülést. Nők esetében, ha beadják a derekukat, és minden szorongásukkal (szőrös láb, menstruálás, csúnya bugyi) leszámolva az ismeretlen (vagy ismerős) ágyában kötnek ki, elsősorban óriási önbizalomnövekedéssel számolhatunk. 

Ezt akartad, ne lepődj meg!

Az  alkalmi szexre vezető motivációk között a leggyakoribbak a magány, a bosszú, a kielégítetlenség, a test utáni vágy vagy mindezek hiányában a spontán lelkesedés, s talán mind közül ez a legszerencsésebb, a legjobban sikerült és egyben a legritkább is. A hatékonyság és kielégülés is hasznos, de sok esetben nem csak a nők képtelenek az orgazmusra, hanem a férfiak is. Nők ezrei számolnak be ügyetlen vagy harcképtelen férfiakról, ami persze érthető, hisz könnyen túlzottnak érezheti bármelyik fél a rá nehezedő, elvárásból fakadó nyomást. S ez a nyomás az egyéjszakás kalandok esetében erősebb is, mint egy kapcsolatban, mivel egyetlenegy alkalom alapján fogja a másik hírét vinni szexuális teljesítményünknek.

Ellenpélda minderre a spontán, felszabadult, önmagával kibékült nő és férfi találkozása, mikor valóban erős szexuális szikra pattan ki, s könnyen hatalmas és mindent elsöprő szeretkezés lehet a szimpátia következménye. Ezek persze hajlamosak végül többéjszakás kalandokká válni, hisz miért is ne ismételné meg az ember a jó szexet, végül is nem skalpokat, hanem tapasztalatot, felszabadult szexet és orgazmusokat keresünk. Példa mindenesetre szép számmal akad, és persze a teljes kiábrándulást sem kell sokáig kutatni, ám a bajok rendszerint inkább reggel kezdődnek. Ismerjük a "megláttam világosban" típusú történeteket, és bizonyára nekünk is volt már részünk kínos reggelekben, hisz a nap egyik legintimebb és egyben legőszintébb pillanata ez, mikor jelmez és maszk nélkül néz két idegen ember egymás szemébe.

Azaz sok esetben nem néz. Sokan pont ezért azt a módszert választják, hogy rögtön a szex után öltöznek és mennek, de van, aki nem ilyen céltudatos, és rendületlenül marad. (Ezért érdemes saját lakásunk helyett a partneréba menni, hisz onnan könnyen eljöhetünk, elkerülve a reggeli kínos menjen már el gondolatokat.)  Mindez  előrevetítheti a hosszabb távon jelentkező gondokat, mikor az eset után kiderül, az egyik fél mégsem úgy gondolta, neki ez többet jelentett, és szeretné, ha folytatása lenne. Tévedés lenne azonban azt gondolni, hogy kizárólag a nők azok, akik hajlamosak belelélni magukat a helyzetbe, sok nő tapasztalja döbbenten, hogy a férfiak ugyancsak nehezen bírkóznak meg a "megtörtént, lépjünk tovább" hozzáállással.

Az okok és okozatok sokszor még magunk előtt is ködösek és kiszámíthatatlanok, de magunkba nézve minden nehézségével és kuszaságával az egyéjszakás kalandok szórakoztató és színes fejezetei életünknek. olyasmik, amiket olykor szívesen veszünk elő újra végiggondolni. 

forrás: tabu.origo.hu

Kapcsolódó cikkek:
Hozzászólások